انتهای بودنم

 

 

 

 

 

به انتهای بودنم رسیده ام اما اشک نمیریزم

 

پنهان شده ام پشت لبخندی که دردمیکند

 

 


 

/ 3 نظر / 17 بازدید
به لحظه های من بیا...

دل است دیگر مثل پیراهنی قدیمی که لابلاي چمدانی کهنه فراموش شده است روزی برای همیشه تنگ می شود

امیرحامد

آغوش تو چقدر می آید به قامتم در آن به قدر پیرهن خویش راحتم ....