# خدایا

:: اللهُـمَّ اغـفِــر لِیَ الـذُنوبَ الّـتـی تَحـبِـسُ الـدُّعــا ::

گـاهـی اگــر دعـایت مسـتجاب نشـد، بـرو و گــوشـه ای بنـشـیـن، زانوهایت رابغل بگیرویک دل سیر گریه کن شاید لازم باشد میان گریه ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 10 بازدید