خدایا

 

خدایا دلم بهانه تو را می  گیرد.

/ 4 نظر / 18 بازدید
behnam

تحقق آرزوهایتان را از خدا می خواهم . خوشبختی یعنی دلت هوای خود خدا را داشته باشد.زنده باشین

شیوا

خدایا مارو ببخش که در کار خیر یا “جار” زدیم یا “جا” زدیم

مهتاب

گر نورِ عشقِ حق به دل و جانت اوفتـــد بالله کز آفتابِ فلک خوبتـــر شوی