الو...الو...الو...

ﺍﻟﻮ ﺳﻼﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ ؟

ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺰﺍﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ

ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ، ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺟﺪﺍﺳﺖ ؟

 

 

 

ﺍﻟﻮ ﺍﻟﻮ ﺍﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮ . . .
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺗﻠﻔﻨﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ

ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ، ﯾﺎ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﺳﯿﻢ ﻫﺎﺳﺖ ؟

ﭼﺮﺍ ﺻﺪﺍﯾﺘﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ،  ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﭼﻄﻮﺭ؟

ﺧﻮﺏ ﻭ ﺻﺎﻑ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺭﺳﺎﺳﺖ ؟

ﺍﮔﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﻨﻢ:

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺷﻔﺎﺳﺖ

ﺩﻝ ﻣﺮﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ ﺷﻮﻡ

ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺷﻤﺎﺳﺖ

ﻣﮕﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﯾﯽ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻥ ﻣﺮﺍ . . . ﺍﻟـــــــــــــــــــﻮ . . .

ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﺳﺖ

 

 ﺍﻟﻮ ﺍﻟﻮ ﺍﻟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮ . . .
ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺷﺪﻡ

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﮓ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ، ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﺪﺍﺳﺖ.

/ 6 نظر / 17 بازدید
مهدی

دوباره زنگ میزنم، دوباره، تا خدا خداست... البته تلفن خدا اشغال شدن نداره، منشی هم نداره، همیشه و همه جا خودش پشت خطه :)

امیرحامد

خوشبخت ترین آدم ها..... . . . . اونایی هستن که این جمله رو میشنوند:. . . . عیب نداره باهم درستش میکنیم

آسمان

ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ : ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩت ﻋﻠـﺎﻗﻪ ﻣﻨﺪش ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ... مسئولى در برابر اشك هايش در برابر غم هايش در برابر تنهايش. گر روزى فراموشش كنى دنيا به يادت خواهد اورد...[گل]

نیوشا

هردو شکستیم.تو قلب مرا .من غرورم را هردو رقصیدیم . تو با دیگری .من با تو هردو بازی کردیم. تو با من .من با سرنوشت ودر آخر هر دو پی بردیم تو به "حماقت"من . من به " پست" بودن تو آری این شباهت های متفاوت هرروز آشکار تر میشود

h@nn@neh_$k

ممنون که حواست بهم هست... ممنون که دوستم داری ممنون که اینقدر مهربونی... ممنون که همیشه بهم لبخند میزنی... ممنون که به موقع می آیی... ممنون که... ♡ خدای منی♡