حرف دل ...

عازم یک سفرم سفری دوربه جایی نزدیک سفری ازخود من تا به خودم مدتی است نگاهم به خداست و امیدم به خداوندی اوست.              
/ 7 نظر / 81 بازدید
شهریور 94
2 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
8 پست
آذر 93
20 پست
آبان 93
17 پست
مهر 93
28 پست
شهریور 93
9 پست
الهی
1 پست
خدایا
2 پست
دانشجو
1 پست
مشهد_و_قم
1 پست
بغض
1 پست
خنجر
1 پست
دلتنکی
1 پست
دلنوشته
1 پست
حق_الناس
1 پست
معجـزه
1 پست
لذت_کناه
1 پست
یاحسین(ع)
1 پست
یک_نکته
1 پست
عید_غدیر
1 پست
عرفه
1 پست
دانشکاه
1 پست
حرف_حساب
1 پست
قلبم
1 پست
شیطان
1 پست
پدر
1 پست
دخترم
1 پست